Soho Residence / Kraków

Lokalizacja Kraków, ul. Prochowa
Rok realizacji 2020 - 2022
Inwestor Terra Casa
Powierzchnia użytkowa 2 000 m2
Zakres prac wsparcie decyzji inwestycyjnej
projekt koncepcyjny
projekt budowlany i uzgodnienia administracyjne
projekt wykonawczy
optymalizacja kosztów
nadzór autorski