Marii Skłodowskiej Curie 5/3

31-025 Kraków

NIP 677 238 50 90

 

biuro@kbtr.pl

+48 698 855 169

 

REGON 360294681

KRS 0000532895

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 6 000 PLN