Hotel Wawel Queen

Lokalizacja Kraków, ul. Straszewskiego
Rok realizacji 2016
Inwestor Prywatny
Powierzchnia użytkowa 1 500 m2
Zakres prac wsparcie decyzji inwestycyjnej
projekt koncepcyjny
projekt budowlany i uzgodnienia administracyjne
projekt wykonawczy