Hotel w Polańczyku

Lokalizacja Polańczyk, ul. Zdrojowa
Rok realizacji 2014
Inwestor Prywatny
Powierzchnia użytkowa 8 000 m2
Zakres prac wsparcie decyzji inwestycyjnej
projekt koncepcyjny
projekt budowlany i uzgodnienia administracyjne
projekt wykonawczy