Hotel Helclów

Lokalizacja Kraków, ul. Helclów
Rok realizacji 2016
Inwestor Urbaneria
Powierzchnia użytkowa 1 200 m2
Zakres prac wsparcie decyzji inwestycyjnej
projekt koncepcyjny
projekt budowlany i uzgodnienia administracyjne
projekt wykonawczy
optymalizacja kosztów
nadzór autorski
nadzór procesu budowlanego