Amex, Sikorki

Lokalizacja Kraków, ul. Sikorki
Rok realizacji 2016
Inwestor Amex
Powierzchnia użytkowa 1 500 m2
Zakres prac wsparcie decyzji inwestycyjnej
projekt koncepcyjny
projekt budowlany i uzgodnienia administracyjne
projekt wykonawczy
optymalizacja kosztów
nadzór autorski
nadzór procesu budowlanego